Please enable JS

Datos Proba

A Escudería Miño - Lugo organiza o 40º Rallye San Froilán que se desenrolará os días 26,27 e 28 de outubro do ano 2018. Este Rallye disputarase de acordo co establecido nas prescricións comúns ós Campionatos e Copas de Galicia 2018, as prescricións comúns para Rallyes, o regulamento xeral, e o presente regulamento particular da proba, no C.D.I. (e os seus anexos), as prescricións xerais aplicadas a tódolos Campionatos e Copas F.I.A., no seu caso, as condicións de organización comúns ós Campionatos do Mundo, de Europa e de España de Rallyes e os Regulamentos Xerais dos mesmos, aprobado pola Federación Galega de Automobilismo o día 17 de setembro de 2018.

A Proba ten o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo nº: GA-045-RA.

O 40º Rallye San Froilán é puntuable para os seguintes Campionatos e Trofeos:

 • Copa de Galicia de Rallyes para pilotos ( (Agrupacións 1, 2, 3,4 y 5).
 • Copa de Galicia de Rallyes para navegantes  (Agrupacións 1, 2, 3,4 y 5).
 • Copa de Galicia de Rallyes para Agrupación 1
 • Copa de Galicia de Rallyes para Agrupación 2
 • Copa de Galicia de Rallyes para Agrupación 3
 • Copa de Galicia de Rallyes para Agrupación 4
 • Copa de Galicia de Rallyes para Agrupación 5
 • Copa de Galicia de Rallyes para Escuderías.  (Agrupacións 1, 2, 3,4 y 5).
 • Copa de Galicia de Rallyes para marcas de pneumáticos. (Agrupacións 1, 2, 3,4 y 5).
 • 8ª Copa Top Ten Pirelli - Castrol
 • 12º Volante FGA Galicia
 • 8ª Copa Pirelli AMF Motorsport
 • 2ª Copa Iniciación Recalvi.

E as que designe a FGA

O 40º Rallye San Froilán consta dun percorrido de 378.35 Kms., dos cales 91.73 Kms. corresponden a 8 treitos cronometrados por estradas asfaltadas pechadas ó tráfico; está dividido en 2 Etapas e cinco seccións. O rallye contará con 4 parques de asistencia.

Nos Rallyes puntuables para o Campionato de Galicia serán admitidos os vehículos seguintes:

 • Vehículos Grupo A ata 1600 cc de acordo có artigo 255 do Anexo J da FIA.
 • Vehículos Grupo A de acordo có artigo 255 e 255A (WRC 1600) do Anexo J da FIA.
 • Vehículos Grupo N de acordo có artigo 254 do Anexo J da FIA.
 • Vehículos S‐2000 de acordo có artigo 254A do Anexo J da FIA.
 • Vehículos R1, R2, R3C, R3T, R3D, R4,R5 de acordo cos artigos 260, 260D e 261 do anexo J da FIA
 • Admitiráse aos vehículos do Grupo "X",“G”, N5 (Maxi Rallye) e N6 (Maxi Rallye Galego).
 • Os vehículos admitidos no grupo H serán tódolos que pertenceron ao antigo "anexo J", do ano 1981 inclusive. Os vehículos que sexan posteriores, pero de interese para o automobilismo galego, terán que solicitar a súa inclusión á comisión técnica da Federación Galega de Automobilismo. Si foran admitidos seralle expedido o "pasaporte de histórico" correspondente. Ningún vehículo poderá participar en ningún rallye sen o "pasaporte administrativo" (X, G, H, N5 e N6) expedido pola Federación Galega de Automobilismo.