Please enable JS

Cortes de Estradas

Descargar horarios dos cortes e as estradas afectadas en PDF

 

Peche de estradas para a celebración da proba

41º Rallye San Froilán

25 - 26 - 27  de outubro de 2019

 

 

TRAMO A – OUTEIRO DE REI 

- CP 3902 desde Susavila hasta cruce con CP 5101.

- CP 5101 desde Vicinte hasta Ousá
- Estrada local desde Candai que pasa por Santo Tomé, Chián e Cachopeiro hasta cruce coa CP 2117
- Estrada local a Penadedra hasta cruce con LU-P-3907que pasa por Lavadoiro, Currás hasta cruce con CP 3902.

- Estrada local desde Vicinte que pasa por Bustelo.

- Estrada local desde cruce con DP 5101, pasando por Requeixo hasta cruce con DP 1611 en A Mámoa.

O peche das estradas levarase a cabo desde as 07:45 h as 15:00 h do día 26 de outubro de 2019

 

TRAMO B –  FRIOL

- Estrada  local desde cruce con DP 1611 que pasa por Pacios, Casa do Corral, Casa de Outeiro, A Pontella, e A Porreira hasta cruce con CP 2106.

- Estrada CP 2106  desde O Vilar hasta Cima de Vila.

- Estrada local desde cruce con CP 2106 que pasa por Casa do Pedrido, Montecelo, O Curral de Arriba e O Outeiro, hasta cruce con CP 2101 no km.3 (Casas dos Galiñeiros.)

O peche das estradas levarase a cabo desde as 08:00 h as 15:15 h do día 26 de outubro de 2019

 

TRAMO C – MEIRA

- Estrada CP3003 desde cruce con N-640 en km. 55Km. hasta 6 km despues en cruce con C/Enfermería en Meira.

- Estrada local desde cruce CP3003 pasando por O Val da Cal, hasta Pumarega.

- Estrada local desde As Corvaceiras pasando por Irimia Alta, Irimia Baixa e Cabana, hasta cruce con CP3003

- Estrada local desde cruce CP3003 por Casas Novas, pasando por Prefabricados Eiras hasta cruce con c/ Julio Cachafeiro en Meira.

O peche da estrada levarase a cabo desde as 16:00 h hasta as 23:30 h. do día 26 de outubro de 2019

 

TRAMO D – POL

 

- Estrada LU-760 desde km. 9 a km 15.

- Estrada local desde cruce con LU-760 por Caraño hasta cruce con DP 4604.

- Estrada DP 4604 entre Churiz e Os Castros.

- Estrada local por Pacios, Roxás e Aldea.

- Estrada CP 1204 desde Aldea hasta cruce con LU-760

- Estrada local desde cruce con LU-760 por O Porto da Valiña, A Valiña, Casas do Pacio e Campo de Futbol hasta cruce con DP 1611.

Estrada DP 1611 entre o km 104 e o km 106.

O peche das estradas levarase a cabo desde as 16:30 h hasta as 23:45 h do 26 de outubro de 2019

 

Os horarios de apertura das estradas son orientativos e poden sufrir variacións de adianto ou retraso en función do desenrolo da proba.

 

 

Escudaría Miño Lugo

C.I.F.: G-27166677

Asndo: Presidente D. Carlos Ïñiguez