Normas seguridade

VIDEOS SOBRE SEGURIDADE

FAI CLICK SOBRE O VIDEO PARA VISUALIZALO

 

    

 

 

A Organización recorda aos afeccionados a importancia de situarse en lugares fose de perigo, é dicir, lonxe da posible traxectoria dunha saída de estrada dos participantes e, sobre todo, non situarse diante de lugares sólidos como muros de pedra, valla, coches, árbores, colectores, etc. e pídelles a máxima colaboración para intentar cumprir e respectar en todo momento coas medidas establecidas pola Organización, respectando e obedecendo as recomendacións dos Comisarios, Protección Civil e Forzas de Seguridade.

 

Fai caso das sinalizacións colocadas pola Organización.

 

 

Sitúate correctamente mantendo unha distancia de seguridade respecto a calzada. Procura situarte en sitios elevados.

 

 

 

Estuda o diagrama de seguridade e non te sitúes nas zonas marcadas en vermello. 


 Diagrama seguridad

 

 

 

SEGUE ESTES CONSELLOS QUE CHE OFRECEMOS DENDE A ORGANIZACIÓN

 

. Estuda os nosos diagramas: as situacións máis perigosas están descritas neles.

 

. Se a túa situación é un punto do percorrido onde non houbese disposta ningunha medida especial de seguridade, sitúate a unha distancia razoable da calzada, seguindo as recomendacións dos nosos diagramas e preferiblemente en zonas elevadas.

 

. Non camiñes polas cunetas nin cruzamentos a calzada durante o desenvolvemento dun tramo cronometrado. Utiliza camiños paralelos ou espera a que finalice a proba.

 

. Respecta os carteis de "Zona prohibida ao público".

 

. Deixa libres as escapatorias.

 

. Intenta evitar o aparcamento dentro do tramo cronometrado e, se o fas, non bloquees o paso do rallye aparcando inadecuadamente.

 

. Non movas o teu vehículo dentro do tramo ata que pasen os vehículos "escoba" (coches da organización con bandeira de cadros nas súas placas das portas), pois ata o seu paso a estrada segue pechada e poden pasar participantes atrasados.

 

. Conduce con prudencia nos teus desprazamentos dun tramo a outro.

 

. Coopera en todo momento coa Organización, os seus Comisarios, Protección Civil e as Forzas de órden público.