Solicitude de Venda Ambulante

Solicitude de venda ambulante para o 39 Rallye San Froilán

 

* Un impreso para cada posto.

* Imprescindible dispoñer do impreso e do xustificante de pago o día do Rallye.

* Enviar cuberto e co xustificante de pago a inscripcioneslugo@gmail.com

* Número de conta ES26 2080 5358 1030 4002 5008