Solicitude para venda ambulante

Para todos os interesados en situar postos de venda ambulante durante o 38º Rallye San froilán deberán cubrir o fformulario e presentar a documentación esixida para obter a pertinente autorización.

Todos aqueles que non cumpran estos requerimentos poderán ser sancionados.

 

Descarga de formulario